SKN SPATIUM

Godło Polski
SKN SPATIUM

O KOLE

SKN SPATIUM to Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM. Działa ono przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska, w Instytucie Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i zrzesza przede wszystkim studentki i studentów kierunków Gospodarka Przestrzenna oraz EkoMiasto.

Koło zawiązało się w roku akademickim 2000/2001. Oficjalnej rejestracji Koła dokonano jednak w następnym roku akademickim – 25 kwietnia 2002 roku.

Tradycyjnie przedmiotem zainteresowań Koła są aspekty związane z zagospodarowywaniem przestrzeni, ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym oraz integracją w ramach Unii Europejskiej. Warto jednak zauważyć, że w ostatnich latach spektrum tematów poruszanych przez SKN SPATIUM znacznie się poszerzyło, obejmując zagadnienia m.in. przestrzeni publicznych, transportu miejskiego, architektury i urbanistyki, ekonomiki kultury i designu, estetyki, ochrony zabytków, systemów informacji przestrzennej, marketingu terytorialnego czy rynku nieruchomości.

Od początku swojej działalności SKN SPATIUM udowadnia, że kołem „naukowym” jest nie tylko z nazwy. Służą temu organizowane ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje dedykowane studentom. Koło od wielu lat utrzymuje bezpośrednie kontakty z organizacjami studenckimi z innych ośrodków akademickich w Polsce, a jego członkowie chętnie uczestniczą w naukowych wydarzeniach nie tylko na arenie krajowej, ale i europejskiej. Bardzo istotnym aspektem działalności SKN SPATIUM jest przeprowadzanie profesjonalnych projektów badawczych, które dostarczają wartościowych informacji nt. Łodzi, wykorzystywanych następnie w pracach podmiotów publicznych i prywatnych.

SKN SPATIUM dąży do integracji kierunku Gospodarka Przestrzenna. Dlatego od kilku lat organizuje Imprezy Integracyjne Gospodarki Przestrzennej, podczas których wspólnie bawią się zarówno studenci, jak i absolwenci kierunku oraz kadra akademicka. Dużym przedsięwzięciem są Dni Gospodarki Przestrzennej, czyli święto naszego kierunku, skupiające w sobie wydarzenia dedykowane społeczności GP.

Członkowie SKN SPATIUM chętnie dzielą się swoją wiedzą. Skutecznie czynią to poprzez organizację gier miejskich, klubów dyskusyjnych, spacerów tematycznych, warsztatów (także dla dzieci), wystaw i wykładów. Sposobem na dotarcie z wartościowymi informacjami do większego grona odbiorców jest Magazyn KWARTAŁ.

Inicjatywy Koła spotykają się z dużym zainteresowaniem ze strony łodzian, administracji publicznej, przedsiębiorców i mediów. Warto zauważyć, że Koło współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi i partnerami biznesowymi, co zapewnia powiązanie nauki z praktyką.

30 czerwca 2011 roku SKN SPATIUM zostało laureatem plebiscytu Punkt dla Łodzi. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie godnych naśladowania inwestycji, działań i inicjatyw wpływających pozytywnie na wygląd naszego miasta. Koło otrzymało nagrodę za szerzenie wiedzy o Łodzi, zwłaszcza wśród studentów. SKN SPATIUM zwyciężyło w kategorii instytucje, tym samym dołączyło do zaszczytnego grona, w którym znalazły się wcześniej m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Filharmonia Łódzka czy Opus Film. Warto dodać, że SKN SPATIUM jest pierwszą organizacją studencką wyróżnioną w historii plebiscytu.

 

 

NASZE SOCIAL MEDIA